Hållbarhet innebär så mycket mer än vad man tror

När man pratar om hållbarhet så tänker de flesta på den ekologiska hållbarheten, alltså miljön och/eller vårt klimat.

Men sanningen är den att det finns flera olika delar av hållbarhet och de täcker fler områden än bara den ekologiska hållbarheten.

Vi försöker aktivt att arbeta för att främja alla de tre olika hållbarhetsdelarna.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Ekologisk hållbarhet innebär också att utvecklingen socialt och ekonomiskt, sker inom vår planets ramar.

Det innebär att vi, nu och i framtiden, kommer vilja hitta så många miljövänliga alternativ till vår verksamhet som möjligt. Just nu har vi ekologiska råvaror, refill-förpackningar, produktion baserad på efterfrågan, outlet och mycket mer.

Men varför har vi ekologiska råvaror och refill-förpackningar?
Den största anledningen till att vi har ekologiska råvaror är för att man inte ska smörja in sin hud med kemikalier och inte heller släppa ut kemikalier i naturen när man använder våra produkter. Det blir en win-win för både naturen och en själv. Refill-förpackningarna är till för att du som kund ska slippa köpa en ny produkt med pump hela tiden vilket leder till att det blir billigare för dig och det är en bra lösning då man slipper beställa nya produkter hela tiden som bidrar till en högre klimatpåverkan genom transporter. PS. Våra plastförpackningar är återvinningsbara.

Vad menar vi med produktion baserad på efterfrågan?
Det vi menar är att vi inte massproducerar produkter som i slutändan kanske bara står och tillslut blir obrukbara. Det samma gäller när vi beställer råvaror, vi beställer den mängd som behövs utefter vårt behov istället för att beställa massor som till slut inte går att använda. Det innebär att vi tillverkar den mängd produkter som behövs och det bidrar till mindre svinn.

Hur kan vår outlet bidra till en bättre hållbarhet?
Istället för att slänga produkter som har blivit fel, produkter med felaktiga etiketter och så vidare, så säljer vi dem till ett billigare pris. Det blir billigare för dig som kund, svinnet minskar och de naturresurser som krävdes för att skapa produkten eller råvarorna till produkten slipper gå till spillo.

SOCIAL HÅLLBARHET

Här var det tomt, återkom om några dagar

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet kan definieras på flera sätt. Men den definitionen som vi tänker på när vi pratar om ekonomisk hållbarhet så innebär det att ekonomin inte får medföra negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det vi menar är alltså att vi hellre väljer ett dyrare alternativ på våra råvaror istället för det billigare för att vår verksamhet inte ska vara på någon annans bekostnad. Det vill säga, vi väljer våra råvaror med omsorg för att de människor som tar fram råvarorna ska ha en bra arbetsmiljö och goda arbetsavtal samt att framtagningen/tillverkningen av våra råvaror inte ska ske på bekostnad av jordens resurser.

IMG_1800